ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ ВИРТУАЛНИЯТ КАТАЛОГ НА БУКС ЕНД ПРЕС ООД  
 
          Букс енд Прес ООД е фирма за внос и износ на чуждестранни и български периодични издания, книги, справочници и енциклопедични издания. Дейността на фирмата обхваща следните направления:
           - Абонамент за най- популярните чуждестранни периодични издания.Европейска фармакопея, Британска фармакопея,Американска Фармакопея;
           - Износ на българска периодика и литература;
           - Доставка по индивидуална поръчка на чуждестранна литература от цял свят в България.

           На страниците на нашият каталог можете да намерите над 100 български и чуждестранни заглавия от всички области на познанието.

           За ваше улеснение сме подредили изданията по тематика и азбучен ред.

           Абонаментът за чуждестранни периодични издания може да се стартира от месец януари. Ние се ангажираме да уведомяваме своите клиенти за спрели издания от печат или забавен тираж. Фактурата има силата на договор , с която ние поемаме цалата отговорност за качественото на изпълнение на поръчкат.  Всички издания се приемат и предават след като са описани в централния ни офис. Букс енд Прес ООД поема всички рекламации по дадена доставка, само в случай, че е по вина на фирмата. Бихме желали да обърнем внимание на факта , че голямо внимание фирмата отделя на услугата 'Абонамент'. Максимално краткият път 'издател - абонат', множеството бизнес контакти по света, богатият опит, гъвкавата структура, младият и амбициозен екип способстват Букс енд Прес ООД  да бележи успешно развитие в тази област.

           Фирмата разполага със собствена куриерска мрежа в градовете София и  Пловдив.

  П.К 22 - 1421 София,
Тел.: 02 8527042, Факс: 02 4820232 GSM: 0888 409025 E-mail: books_press@abv.bg
“БУКС ЕНД ПРЕС ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №Договор № BG16RFOP002-2.073-25889-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност: 7 000,00 лв., от които 5 950,00 лв. европейско и 1 050,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 30.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца до 30.12.2020г.

 
  search
bulgarian
 
english
 
 
 

designet by milena

last updated:30 September, 2020